Илмий мактаблар

Ўзбекистон миллий университет илмий мактаблари

Ўзбекистон Миллий университетининг фаолияти давомида фаннинг турли соҳаларида ўзига хос тадқиқот тамойилларига,  усулларига эга бўлган 43 илмий мактаб яратилди.  Бу илмий мактабларни яратган олимлар ва уларнинг издошлари илмда янги йўналишларга асос солдилар,  мамлакатимиз фани ва таълими ривожига муносиб ҳисса қўшдилар.  Университетда яратилган илмий мактаблар ҳақидаги маълумотларни қуйидагича умумлаштириш мумкин: 
1. Эҳтимоллик назарияси ва математик статистика илмий мактаби.  Асосчиси:  академик Сирожиддинов Саъди Ҳасанович (1920-1988).  Бугунги кундаги издошлари:  академиклар Т. А. Азларов ва Ш. Қ. Фармонов. 
2. Функционал анализ илмий мактаби.  Асосчиси:  академик Саримсоқов Тошмуҳаммад Алиевич (1915-1995).  Илмий мактаб анъаналарини академиклар Ш. А. Аюпов,  Ж. Х. Ҳожиев,  профессорлар В. И. Чилин,  Р. Н. Ғанихўжаев,  Н. Н.  Ғанихўжаев сингари олимлар - давом эттирмоқдалар. 
3. Механика илмий мактаби.  Асосчилари:  профессор М. Ф. Шулгин (1901-1981),  академиклар М. Т. Ўрозбоев (1906-1971) ва Х. А.  Рахматулин (1909-1988).  Давомчилари:  профессорлар А. Бегматов,  Н. А. Коршунова,  Ш. Маматқулов,  А. А. Ҳамидов. 
4. Дифференциал тенгламалар илмий мактаби.  Асосчилари:  академиклар М. С. Салоҳиддинов ва Т. Ж. Жўраев.  Бу илмий мактаб эришган ютуқлар профессорлар М. Мирсобиров,  А. Қ. Ўринов,  Б. Исломов сингари олимлар томонидан давом эттирилмоқда
5. Дифференциал операторларнинг спектрал назарияси илмий мактаби.  Асосчиси:  академик Ш. О. Алимов.  Илмий мактаб анъаналари профессорлар О. Р. Холмуҳамедов,  А. А. Раҳимов каби олимлар фаолияти орқали янгиланиб,  бойиб бормоқда. 
6. Функциялар назарияси илмий мактаби.  Асосчиси:  академик А. Саъдуллаев.  Давомчилари:  профессорлар Ғ. Худойберганов,  А. К. Ворисов,  Б. А. Шоимқулов,  С. Косбергенов. 
7. Бошқарув ва дифференциал ўйинлар назарияси илмий мактаби.  Асосчиси:  академик Н. Ю. Сатимов.  Издошлари:  профессорлар А. Аъзамов,  М. Тўхтасинов. 
8. Синоптика илмий мактаби.  Асосчилари:  профессорлар В. А. Джорджио (1907-1974) ва В. А. Бугаев (1908-1974).  Бу илмий мактаб эришган ютуқлар проф.  Т. Мухторов,  доц.  Ю. В. Петров,  доц.  Х. Эгамбердиев сингари олимлар томонидан давом эттирилмоқда. 
9. Назарий физика илмий мактаби.  Асосчиси:  академик М. М. Мусахонов.  Давомчилари:  проф.  А. Абдумаликов,  доц. А. Раҳматов. 
10. Ядро ва космик нурлар физикаси илмий мактаби.  Асосчиси:  академик С. А. Азимов (1914-1988).  Издошлари:  доц,  А. Караходжаев,  доц. С. Каланов. 
11. Оптика ва спектроскопия илмий мактаби.  Асосчиси:  академик П. Қ. Ҳабибуллаев.  Илмий мактаб анъаналари профессорлар Ш. О. Отажонов,  У. В. Валиев каби олимлар томонидан давом эттирилмоқда. 
12. Легирланган кремний физикаси илмий мактаби.  Асосчиси:  профессор А. Т. Тешабоев.  Давомчилари:  профессорлар С. И. Власов,  О. О. Маматкаримов. 
13. Органик яримўтказгичлар физикаси илмий мактаби.  Асосчиси:  профессор М. А. Магрупов.  Издошлари:  проф.  У. Абдураҳмонов,  доц.  М. А. Зоҳидова. 
14. Квант радиофизикаси илмий мактаби.  Асосчиси:  проф.  А. Т. Мирзаев (1943-2002).  Бу илмий мактаб эришган ютуқлар проф.  М. Мириноятов,  доц.  Т. Аҳмаджонов сингари олимлар томонидан давом эттирилмоқда. 
15. Ночизиқли астрофизика ва космогония илмий мактаби.  Асосчиси:  проф. С. Н. Нуритдинов.  Илмий мактаб анъаналари доц.  К. Миртожиева,  доц.  И. Тожибоев каби олимлар томонидан давом эттирилмоқда. 
16. Табиий бирикмалар ва биоорганик кимё илмий мактаби.  Асосчиси:  акад.  О. С. Содиқов (1913-1987).  Давомчилари:  акад.  Ш. И. Солиҳов,  проф.  В. С. Абдуқаҳҳоров,  кимё фанлари номзоди О. Х. Холбеков. 
17. Юқори молекулали бирикмалар кимёси илмий мактаби.  Асосчиси:  акад. Ҳ. У. Усмонов (1916-1994).  Издошлари:  профессорлар Қ. Н. Мусаев,  А. А. Юлчибоев. 
18. Коллоид кимёси илмий мактаби.  Асосчиси:  акад.  К. С. Аҳмедов (1914-2003).  Бу илмий мактаб эришган ютуқлар Э. О. Орипов ва С. З. Мўминов каби олимлар фаолияти мисолида янги ютуқларга эришди. 
19. Ароматик бирикмаларни алкиллаш ва ациллаш реакциялари илмий мактаби.  Асосчиси:  акад.  И. П. Цукерваник (1901-1968).  Илмий мактаб анъаналари проф.  Қ. Н. Аҳмедов,  А. К. Тошмуҳамедова,  А. М. Юлдошев каби олимлар томонидан давом эттирилмоқда. 
20. Аналитик кимё илмий мактаби.  Асосчиси:  акад.  Ш. Т. Толипов (1908-1990).  Давомчилари:  проф.  А. М. Геворгян,  доц. Н. Т. Туробов,  доц.  З. А. Сманова. 
21. Координацион бирикмалар кимёси илмий мактаби.  Асосчиси:  акад.  Н. А. Парпиев.  Издошлари:  О. Ф. Ходжаев,  Т. А. Азизов,  Х. Т. Шарипов. 
22. Макроцикллар кимёси илмий мактаби.  Асосчиси:  проф.  А. К. Тошмуҳамедова.  Бу илмий мактаб олиманинг шогирдлари фаолияти мисолида янги ютуқларга эришмоқда. 
23. Умуртқалилар зоологияси илмий мактаби.  Асосчиси:  акад.  Т. З. Зоҳидов (1909-1981).  Илмий мактаб анъаналари проф.  Д. Ю. Кашкаров,  проф.  Э. К. Қодиров,  доц.  И. К. Солиҳбоев каби олимлар томонидан давом эттирилмоқда. 
24. Биокимё илмий мактаби.  Асосчиси:  акад. Ю. Х. Тўрақулов.  Давомчилари:  акад.  Т. С. Соатов,  акад.  А. А. Абдукаримов,  акад.  Б. А. Тошмуҳамедов,  проф.  С. И. Исмоилов,  проф.  М. Н. Валихонов. 
25. Ғўза генетикаси илмий мактаби.  Асосчиси:  акад.  Ж. А. Мусаев.  Издошлари:  проф.  А. Т. Ғафуров,  проф.  Ю. И. Икромов,  С. М. Бердиев,  С. Усмонов. 
26. Биофизика илмий мактаби.  Асосчиси:  акад.  Б. О. Тошмуҳамедов.  Бу илмий мактаб проф.  Б. А. Салоҳиддинов,  М. В. Ионов,  Р. Зиятдинова,  П. Г. Касимбетов каби олимлар фаолияти мисолида янги ютуқларга эришмоқда. 
27. Генетик минералогия ва геокимё илмий мактаби.  Асосчиси:  акад.  А. С. Уклонский (1888-1972).  Илмий мактаб анъаналари проф.  С. Т. Бадалов,  проф.  Р. И. Конеев каби олимлар томонидан давом эттирилмоқда. 
28. Ўрта Осиё литология ва формация илмий мактаби.  Асосчиси:  акад.  В. И. Попов (1907-1991).  Давомчилари:  проф.  В. И. Троицкий,  М. Э. Эгамбердиев. 
29. Ўзбекистон гидрогеологияси илмий мактаби.  Асосчилари:  проф.  О. К. Ланге (1883-1975),  проф.  М. М. Крилов (1904-1973).  Издошлари:  проф.  Н. Н. Ҳожибоев,  акад. А. Султонхўжаев,  проф.  К. А. Набиев,  проф.  Б. И. Пинхасов. 
30. Магматизм ва геодинамика-петрология илмий мактаби.  Асосчилари:  акад.  Ҳ. М. Абдуллаев (1912-1962),  акад.  И. Ҳамробоев (1920-2002),  акад.  Т. Н. Долимов.  Бу илмий мактаб И. Н. Ғаниев,  Х. Д. Ишбаев,  А. И. Усманов,  Ф. К. Диваев каби олимлар фаолияти мисолида янги ютуқларга эришмоқда. 
31. Ўзбекистон микро ва наноминералогияси илмий мактаби.  Асосчиси:  проф.  Р. И Конеев.  Илмий мактаб анъаналари О. К. Қўшмуродов,  А. Х. Туресебеков каби олимлар томонидан давом эттирилмоқда. 
32. Табиий география - ландшафтшунослик илмий мактаби.  Асосчилари:  проф.  Л. Н. Бабушкин (1902-1976),  проф.  Н. А. Когай.  Давомчилари:  проф.  А. А. Рафиқов,  доц. И. А. Ҳасанов. 
33. Ўзбекистон ижтимоий ва иқтисодий географияси илмий мактаби.  Асосчилари:  проф.  З. М. Акрамов (1923-2004),  проф.  А. С. Солиев.  Издошлари:  проф.  З. М. Акрамов,  А. Ҳайдаров,  Ҳ. Абдуназаров,  З.  Тожиева,  М. Қодиров. 
34. Тошкент тоғли ҳудудлар гидрологияси илмий мактаби.  Асосчилари:  проф.  В. Л. Шулц (1908-1976),  проф.  О. П. Шеглова (1911-1981).  Бу илмий мактаб проф.  Ю. М. Денисов,  проф.  М. А. Якубов,  проф.  Г. Глазирин,  проф.  Э. М. Шембарисов каби олимлар фаолияти мисолида янги ютуқларга эришмоқда. 
35. Ўзбек адабий танқидчилиги илмий мактаби.  Асосчиси:  проф.  О. О. Шарафиддинов (1925-2005).  Илмий мактаб анъаналари проф.  У. Норматов,  проф.  А. Расулов,  проф.  Қ. Юлдошев,  проф.  Б. Каримов,  доц. А. Улуғов каби олимлар томонидан давом эттирилмоқда. 
36. Ўзбек тилшунослиги илмий мактаби.  Асосчиси:  проф.  А. Ғуломов (1914-1986).  Давомчилари:  проф.  Ш. Раҳматуллаев,  проф.  М. Миртожиев,  проф.  Р. Сайфуллаева,  проф.  Ҳ. Дадабоев,  проф.  Ю.  Тожиев. 
37. Ўзбек мумтоз адабиётини ўрганиш илмий мактаби.  Асосчиси:  проф.  Ғ. Каримов (1909-1984).  Издошлари:  проф. Б. Қосимов,  проф.  Ш. Юсупов,  проф.  А. Ҳожиаҳмедов,  проф.  Ҳ. Болтабоев,  проф.  Н. Раҳмонов. 
38. Жадидчилик ва жадид адабиёти илмий мактаби.  Асосчиси:  проф.  Б. Қосимов (1942-2004).  Бу илмий мактаб проф.  Ҳ. Болтабоев,  проф.  Н. Жабборов,  доц.  У. Долимов каби олимлар фаолияти мисолида янги ютуқларга эришмоқда. 
39. Ўрта Осиё археологияси илмий мактаби.  Асосчиси:  акад.  М. Массон (1887-1986).  Илмий мактаб анъаналари акад.  Г. А. Пугаченкова,  акад.  Ю. Ф. Буряков,  проф.  Р. Ҳ. Сулаймонов каби олимлар томонидан давом эттирилмоқда. 
40. Миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик тарихи илмий мактаби.  Асосчиси:  проф.  Р. Ҳ. Муртазаева.  Шогирдлари:  доц.  Б. Эшов,  доц.  М. Хайдаров,  доц.  Х. Юнусова,  доц.  Н. Полвонов,  доц.  Д. Иноятова. 
41. Маданият фалсафаси илмий мактаби.  Асосчиси:  профессор А. Аюпов.  Давомчилари:  проф.  У. Қорабоев,  проф.  Ш. Саматов,  проф.  А. Юлдошев,  проф.  Г. Туленова,  проф.  А. Очилдиев. 
42. Ҳамкорлик ва бошқариш психологияси илмий мактаби.  Асосчиси:  проф.  Э. Ғозиев.  Бу илмий мактаб Бу Тхи Ню (Хитой фуқароси),  А. П. Зиерик,  А. О. Файзуллаев каби олимлар фаолияти мисолида янги ютуқларга эришмоқда. 
43. Ўзбек таржимашунослиги илмий мактаби.  Асосчиси:  проф.  Ғ. Саломов.  Илмий мактаб анъаналари Н. Комилов,  И. Ғафуров,  С. Х. Олимов.  З. Исомиддинов каби олимлар томонидан давом эттирилмоқда. 

Асосий кўрсаткичлар
1200 Профессор-ўкитувчилар сони
10500 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
45 Ta’lim yo‘nalishlari