Устивор йўналишлар

Устивор йўналишлар

Ўзбекистон Миллий университети кафедралари илмий тадқиқотларининг  устувор йўналишлари


 • Молекуляр спектроскопия методи асосида муҳитларни тадқиқ этиш
 • Функсиялар назарияси,  функсионал анализ ва математик физика  тенгламалари
 • Турли муҳитларда тўлқин жараёнларини математик моделлаштириш
 • Энергия ресурсларини тежашда муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш
 •  Ўзбекистон вилоятлари флораси ва фаунасини ўрганиш,  бойитиш ва улардан оқилона фойдаланиш муаммолари
 • Овқатланиш физиологияси ва аҳолининг турли гуруҳлари орасида оқилона овқатланишни ташкил қилиш масалалари
 • Ўзбекистон вилоятлари табиатидан фойдаланишнинг геоекологик муаммолари
 • Ўзбекистон вилоятлари тупроқ унумдорлигини сақлаш ва экологик вазиятнинг мониторингини олиб бориш
 • Кимёвий фаол моддалар олиш ва улардан амалиётда фойдаланиш
 • Адабий ҳодисаларнинг тарихий тадрижи ва назарий тараққиёти масалалари
 • Ўзбек тили лексикологияси ва терминологияси муаммолари
 • Ҳозирги замон инглиз тилида лингвистик таҳлил ва таржима муаммолари
 • Ҳозирги замон немис тилида лингвистик таҳлил ва таржима муаммолари
 • Ҳозирги замон франсуз тилида лингвистик таҳлил ва таржима муаммолари
 • Ҳозирги замон рус тилида лингвистик таҳлил ва таржима муаммолари
 • Ўзбекистон тарихи,  археологияси ва этнологиясининг долзарб муаммолари
 • Баркамол авлод шахсини шакллантиришда обйектив шарт-шароитлар ва субйектив омиллар диалектикаси
 • Маънавий тарбиянинг методологик масалалари
 • Миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишнинг ҳудудий муаммолари
 • Таълим тизимини такомиллаштириш:  илмий-педагогик кадрларни тайёрлашнинг назарий ва методик асослари
 • Узлуксиз таълим-тарбия мазмунини модернизациялашнинг назарий ва амалий асослари
 • Ижтимоий ва педагогик психологиянинг этник тамойиллари
 • Меҳнат таълими ўқитувчилари тайёрлашнинг методологик,  дидактик ва методик асослари
 • Мусиқа ва тасвирий санъат фанларини ўқитишнинг илмий методик асослари
 • Жисмоний маданият ўқитувчилари тайёрлашнинг илмий методик асослари

Асосий кўрсаткичлар
1200 Профессор-ўкитувчилар сони
10500 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
45 Ta’lim yo‘nalishlari