План приема магистратура

План приема магистратура

Ўзбекистон Миллий университетида
2019/2020 ўқув йилида давлат буюртмаси асосида магистрлар тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичлари
№* Шифр Мутахассисликлар Жами Давлат грантлари асосида Тўлов-контракт асосида
    ОТМ бўйича жами: 759 590 169
1
5А111601
Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (маънавият асослари) 6 1 5
  5А120101 Адабиётшунослик:      
2   Адабиётшунослик: рус адабиёти 4 1 3
3   Адабиётшунослик: ўзбек адабиёти 5 1 4
  5А120102 Лингвистика:      
4   Лингвистика: рус тили 6 2 4
5   Лингвистика: инглиз тили 11 3 8
6   Лингвистика: француз тили 4 1 3
7   Лингвистика: немис тили 4 1 3
8   Лингвистика: ўзбек тили 6 1 5
9 5А120301 Ўзбекистон тарихи 5 1 4
10 5А120302 Тарих (йўналишлар ва мамлакатлар бўйича) 6 2 4
11 5А120303 Давлат бошқаруви ва маҳаллий ўз-ўзини бошқарув
(фаолият тури бўйича)
4 1 3
12 5А120304 Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (мамлакатлар бўйича) 4 1 3
13 5А120401 Археология  4 2 2
14 5А120402 Этнография, этнология ва антропология 4 1 3
15 5А120501 Фалсафа тарихи (йўналишлар бўйича) 4 1 3
16 5А120502 Фалсафа (қўллаш соҳаси) 4 1 3
17 5А120503 Этика ва эстетика 4 1 3
18 5А120504 Онтология, гносеология ва логика 4 1 3
19 5А130101 Математика (йўналишлар бўйича) 50 30 20
20 5А130102 Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика 6 2 4
21 5А130103 Дифференциал тенгламалар ва математик физика 6 2 4
22 5А130201 Математик моделлаштириш ва сонли усуллар 6 2 4
23 5А130202 Амалий математика ва ахборот технологиялари 8 3 5
24 5А140101 Биология (фан йўналиши бўйича) 50 50  
25 5А140102 Микробиология ва вирусология 6 6  
26 5А140103 Ихтиология ва гидробиология 6 6  
27 5А140104 Биотехнология 6 6  
28 5А140105 Биофизика 6 6  
29 5А140106 Биокимё 6 6  
30 5А140107 Генетика 6 6  
31 5А140108 Зоология 15 10  
32 5А140108 шу жумладан, Фанлар академияси Зоология институти учун 5 5  
33 5А140201 Назарий физика 10 10  
34 5А140202 Физика (йўналишлар бўйича) 50 50  
35 5А140203 Гелиофизика ва қуёш энергиясидан фойдаланиш 8 8  
36 5А140204 Конденсацияланган муҳитлар физикаси ва материалшунослик (турлари бўйича) 16 16  
37 5А140205 Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника 6 6  
38 5А140207 Ядро физикаси ва ядро технологиялари (қўллаш соҳалари бўйича) 10 10  
39 5А140208 Қайта тикланувчан энергия манбалари ва барқарор
атроф-муҳит физикаси
8 8  
40 5А140301 Назарий механика 6 6  
41 5А140401 Астрономия (тадқиқот йўналиши бўйича) 6 6  
42 5А140501 Кимё (фан йўналиши бўйича) 50 50  
43 5А140502 Материаллар ва моддалар кимёси (материаллар бўйича) 10 10  
44 5А140503 Нефть ва газ кимёси ва технологияси 10 10  
45 5А140602 География (ўрганиш объекти бўйича) 20 20  
46 5А140603 Геодемография 4 4  
47 5А140701 Метеорология, иқлимшунослик, агрометеорология
(фаолият турлари бўйича)
6 6  
48 5А140702 Гидрометеорология (фаолият тури бўйича) 6 6  
49 5А140801 Умумий ва ҳудудий геология (фан йўналишлари бўйича) 9 9  
50 5А141201 Геокимё, фойдали қазилмаларни қидиришнинг геокимёвий усуллари 6 6  
51 5А141203 Минералогия ва кристаллография 6 6  
52 5А140806 Геологик съёмка ва фойдали қазилмалар конларини қидириш 8 8  
53 5А140901 Геофизика, фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари 6 6  
54 5А140902 Сейсмология ва сейсмометрия 6 6  
55 5А141001 Тупроқшунослик (тадқиқот тури бўйича) 6 6  
56 5А141002 Экспериментал агрокимё 6 6  
57 5А141102 Гидрогеология (ўрганиш объекти бўйича) 6 6  
58 5А210101 Социология (йўналишлар бўйича) 6 2 4
59 5А210101 Социология (оммавий коммуникациялар социологияси) 4 2 2
60 5А210102 Ижтимоий тизим ва жараёнларнинг ахборот
ва психологик хавфсизлиги
4 2 2
61 5А210201 Психология (фаолият турлари бўйича) 30 10 20
62 5А210201 Психология (оилавий муносабатлар психологияси) 4 2 2
63 5А210201 Психология (ижтимоий психология) 4 2 2
64 5А220301 Ҳужжатчилик, ҳужжатшунослик ва архившунослик 6 2 4
65 5А230102 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 6 1 5
66 5А311502 Геодезия ва картография (функциялари бўйича) 8 8  
67 5А311701 Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича) 6 6  
68 5А313401 Геодезия ва геоинформатика 6 6  
69 5А330101 Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти (фойдаланиш тури бўйича) 8 8  
70 5А330204 Ахборот тизимлари (тармоқлар бўйича) 8 8  
71 5А330301 Криптография ва криптоанализ (йўналишлар бўйича) 4 4  
72 5А330302 Ахборот хавфсизлиги (йўналишлар бўйича) 6 6  
73 5А520101 Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) 6 1 5
74 5А630102 Экология (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 4 1 3
75 5А330201 Компьютер тизимлари ва уларнинг дастурий таъминоти (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 4 4  
76 5А140802 Геотектоника ва геодинамика 4 4  
77 5А610401 Маданиятшунослик 4 2 2
78 5А141101 Гидрология (ўрганиш объектлари бўйича) 6 6  
79 5А140302 Деформацияланувчи қаттиқ жисм механикаси 4 4  
80 5А230103 Макроиқтисодиёт 4 1 3
81 5А230110 Демография. Меҳнат иқтисодиёти 4 1 3
82 5А231701 Кадрлар менежменти 4 1 3
83 5А230106 Эконометрика 4 1 3
84   Кичик ўлчамли ҳолатлар ва нанотузилмали материаллар физикаси 6 6  
85   Яримўтказгичлар физикаси 8 8  
86   Янги материалларнинг микроскопик хусусиятларини ҳисоблаш ва компьютерда моделлаштириш  6 6  
87   Ёшлар билан ишлашни ташкил этиш 6 3 3
88   Нодир металлар кимёси 6 6  
89   Радиокимё 6 6  
90   Топономика  4 4  
91   Иқлим ўзгариши ва иқлимий хатарларни баҳолаш 4 4  
92   Геоурбанистика 4 4  

Приемная комиссия
Основные показатели
1200 Профессор-ўкитувчилар сони
10500 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
45 Ta’lim yo‘nalishlari